zde Obchodní podmínky | Nady.cz

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu http://www.nady.cz/. Podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese www.nady.cz.
1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.5 Uživatelem obchodu se rozumí osoba, která provedla řádnou registraci na stránkách internetového obchodu prodávajícího. Řádnou registrací se rozumí registrace, při níž jsou vyplněny všechny požadované údaje pravdivě a s použitím diakritiky. Odesláním registrace dává uživatel souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o uživateli a o jeho nákupech.
1.6 Zákazníkem se rozumí uživatel obchodu, který odesláním objednávky projevil zájem o uzavření kupní smlouvy.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1 Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2.2 Zákazník má právo stornovat objednávku do 24 hodin od podání objednávky.
2.3 Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.
2.4 Poznámka zákazníka v objednávce neslouží pro požadavky zákazníka na jakoukoliv změnu charakteru objednávaného zboží. Prodávající má v takovém případě právo objednávku odmítnout. Změny jsou možné pouze po předchozí domluvě skrze e-mail: info@nady.cz
2.5 Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro kontakt či odeslání zboží. Odmítnout je možné také při vyprodání zboží.
2.6 Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky kupujícím. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
2.7 Při odesílání objednávky má uživatel možnost zvolit platbu převodem (bankovní převod) nebo platbu dobírkou. V případě zvolení platby předem bankovním převodem musí být objednávka uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Nesplněním této podmínky dojde ke stornování objednávky.
2.8 Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 7.
2.9 V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.
2.10 Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s uživatelem, viz odstavec 7.
2.11 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
2.12 Při převzetí zboží zákazník obdrží účetní doklad, který souží zároveň jako dodací a záruční list, elektronicky, neřekne-li jinak.

3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

3.1 Kupující má právo podle § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je potřeba nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Prodávající do 30 dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
3.2 Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
3.3 Úhrada spojená s dopravou vraceného zboží jde na vrub kupujícího.
3.4 Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 7.

4. Práva a povinnosti prodávajícího

4.1 Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací a záruční list bude zaslán elektronicky (na vyžádání i se zbožím). Návod v češtině bude zaslán zákazníkovi elektronicky po odeslání zboží prodávajícím na uvedenou dodací adresu, neřekne-li nakupující jinak.
4.2 Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a slouží pouze pro interní potřeby obchodu, identifikaci zákazníka, zkvalitnění spolupráce, reklamace atd. V žádném případě nebudou poskytnuty třetím osobám. Odesláním registrace dává uživatel souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o uživateli a o jeho nákupech.
4.3 Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá. (Je možné až po kompletním vyřízení objednávky.)
4.4 Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
4.5 Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

5. Práva a povinnosti kupujícího

5.1 Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
5.2 Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 7.
5.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
5.4 Kupující před dokončením objednávky souhlasem s těmito obchodními podmínkami zároveň potvrzuje, že splňuje podmínky pro nákup zboží, které si objednává. Zejména se jedná o věková omezení uvedená v popisu zboží na stránkách internetového obchodu.

6. Dodací podmínky

6.1 Dodací podmínky pro Českou republiku.
6.1.1 Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou buď na dobírku (v případě, že objednávka přesáhne částku 150 Kč), nebo při platbě předem jako doporučená zásilka, v případě větší objednávky jako cenný balík. Ve výjimečných případech (na přání zákazníka, před Vánoci apod.) budou objednávky odesílány jako balík do ruky/ balík na poštu. Prodávající o tom zákazníka informuje předem.
6.1.2 Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty.
6.1.3 Zboží je možné po předchozí dohodě emailem vyzvednout na kontaktní adrese Vazovova 3218/11, 143 00 Praha 4. V takovém případě zákazník při objednávání v košíku zvolí jako způsob dopravy 'Osobní odběr'.
6.1.4 Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny.
6.2 Dodací prodmínky pro Slovenskou republiku.
6.2.1 Zboží je možné zaslat na Slovensko.
6.2.2 Poštovné je 6€.
6.2.3 Platba musí v takovém případě proběhnout vnitrostátním převodem na náš slovenský bankovní účet (podle pokynů v emailu s přehledem objednávky). Při transakci neplatíte žádné poplatky za mezinárodní převod.
6.2.4 Dodání zboží na Slovensko trvá přibližně 3-5 pracovních dnů.

Způsoby dopravy

Způsoby platby

Zaslání po České republice45 Kč
Zaslání na Slovensko6 €
Shipping to Germany7 €
Shipping to USA28 €
Osobní odběr0 Kč
Dobírka35 Kč
Bank Transfer0 Kč
Bank Transfer0 Kč
Bankovní převod Slovensko0 €
Bankovní převod0 Kč
Platba v hotovosti při osobním odběru0 Kč

 Platba na dobírku je možná pouze u objednávek s částkou převyšující 150 Kč.

7. Zboží na objednávku

7.1  Zadání zboží na zakázku
7.1.1 Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle spefických požadavků zákazníka.
7.1.2 Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat ze stránky http://www.nady.cz/zakazky/.
7.1.3 Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.

7.2  Průběh objednání zboží na zakázku.
7.2.1 Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou s uživatelem dle potřeby konzultovány.
7.2.2 Pokud dojde ke shodě, je uživatel seznámen s dobou dodání a přibližnou cenou.
7.2.3 Po uživateli může být požadována záloha ve výši až poloviny dohodnuté ceny. V takovém případě bude uživateli vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého postupu. Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.
7.2.4 Nebude-li uživatel komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.
7.2.5 V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech bude navrácena zbylá část zálohy.

7.3  Vyhotovení zboží na zakázku.
7.3.1 Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající uživatele neprodleně.
7.3.2 Zboží je pro uživatele vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%. Cena bude snížena o případnou, již zaplacenou, zálohu.
7.3.3 Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinnen zakoupit.

7.4  Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.
7.4.1 U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod či platbu v hotovosti (při osobním předání).
7.4.2 Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím. Zboží je zasláno prostřednictvím České pošty.

7.5  Vrácení a reklamace zboží na zakázku.
7.5.1 Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.
7.5.2 Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 8.

8. Reklamační řád

8.1 Záruční doba
8.1.1 Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
8.1.2 Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
8.1.3 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.
8.1.4 V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
8.1.5 Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
8.1.6 Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží.
 
8.2 Způsob reklamace
8.2.1 Před samotnou reklamaci zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky na adresu info@nady.cz a zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.
8.2.2 Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění spolu s kopií faktury dokládající uzavření kupní smlouvy ohledně reklamovaného předmětu plnění. (dle předchozí dohody s nakupujícím, viz bod 8.2.1)
8.2.2 Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.
8.2.3 V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.
8.2.4 V případě uplatnění reklamace si spotřebitel ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.
 
8.3 Provedení reklamace
8.3.1 Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět odběrateli vrátí.
8.3.2 O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).
8.3.3 V případě neoprávněné reklamace má dodavatel právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

9. Vrácení zboží

9.1 Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od obdržení.
9.2 Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné dalšího prodeje.
9.3 Ve vrácené zásilce musí být kopie našeho účetního dokladu a popř. požadavek na výměnu zboží. Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.
9.4 Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 10 pracovních dnů.
9.5 Výměna zboží proběhne zpravidla ihned. V případě, že zboží není skladem, nebo prodávající nemůže ihned zboží vyměnit, bude elektronicky kontaktovat kupujícího a dohodne další možnosti vyřešení situace.

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
10.2 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
10.3 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.
10.4 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
11.2 Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.